ACTA Pharmaceutica Sciencia 2009 , Vol 51 , Num 3
ALKALOIDS FROM THE AERIAL PARTS OF A YELLOWISH-BROWN FLOWERING DELPHINIUM PEREGRINUM L. SAMPLE

Summary

Türkiye"de yetişen sarı-kahverengi çiçekli Delphinium peregrinum örneklerinden 6 peregrin tipi norditerpenoid alkaloit (peregrin, 10-hidroksiperegrin, 14-O metillperegrin, 14-O-asetilperegrin, 14-O-benzoilperegrin, delfiperegrin), 3 diterpenoid alkaloit (?-atisin, hetisin, kellespontin) ve 1 ftalilizokinolin alkaloit (koridekumbin ) izole edilerek yapıları açıklanmıştır.

Istanbul Medipol University