Acceptance rate 46%
Time to first decision 20 days*
Time to decision with review 50 days*

*Approximate number of days

**The days mentioned above are averages and do not indicate exact durations. The process may vary for each article.


ACTA Pharmaceutica Sciencia 2007 , Vol 49 , Num 2
PREPARATION AND IN VITRO EVALUATION OF CEFADROXIL LOADED CHITOSAN MICROSPHERES
BURÇİN EVRİM GÜNGÖR, ERDAL CEVHER, NAZAN BERGİŞADİ
Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Summary

Bu çalışmada basit koaservasyon yöntemi kullanılarak Sefadroksil (CFD) içeren kitozan mikroküreleri hazırlandı. İlaç-polimer oranı, kitozan konsantrasyonu, glutaraldehit miktarı ve karıştırma hızı gibi çeşitli formülasyon parametrelerinin mikroküre oluşumuna etkisi araştırıldı. Mikrokürelerin partikül büyüklüğü, morfolojik özellikleri, termal özellikleri, enkapsülasyon etkinliği ve ayrıca mikrokürelerden in vitro ilaç salım hızı tayin edildi. Çalışmada 4.7-9.8 μm boyutunda mikroküreler elde edildi ve karıştırma hızının, mikrokürelerin partikül boyutunu anlamlı derecede etkilemediği görüldü. Tüm mikroküre formülasyonlarında verimin % 90 dan fazla olduğu saptandı. Enkapsülasyon etkinliği % 42-59 arasında bulundu ve ilaç-polimer oranının azalmasına bağlı olarak mikrokürelerin enkapsülasyon etkinliği artış gösterdi. DSC analizi sonucu, mikrokürelere yüklenen CFD in kristal formunda bulunduğu saptandı. In vitro ilaç salım çalışmaları sonucunda, mikrokürelerden ilaç salımının 6 haftaya kadar devam ettiği görüldü. Kitozan konsantrasyonunun ve glutaraldehit miktarının artışına bağlı olarak ilaç salımının yavaşladığı gözlendi. Kinetik değerlendirme sonucunda mikrokürelerden ilaç salımının Higuchi kinetic modeline uyduğu saptandı.

Istanbul Medipol University