Acceptance rate 46%
Time to first decision 20 days*
Time to decision with review 50 days*

*Approximate number of days

**The days mentioned above are averages and do not indicate exact durations. The process may vary for each article.


ACTA Pharmaceutica Sciencia 2011 , Vol 53 , Num 1
DIFFUSION OF METRONIDAZOLE THROUGH HUMAN SKIN AND SYNTHETIC MEMBRANES
OYA SİPAHİGİL, SEVİNC ŞAHBAZ, BETUL DORTUNÇ, MURAT TURKOGLU
Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Marmara University, Istanbul, Turkey

Summary

Bu çalışmanın amacı insan derisi ve farklı sentetik membranlardan metronidazolün difüzyon hızının değerlendirilmesidir. Metronidazol anaerobik bakteriler tarafından oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır ayrıca vajinal enfeksiyonlarda, antibiyotik ile bağlantılı psödomembranöz kolit, trikomoniyaz ve semptomatik amebiyazis tedavisinde kullanılmaktadır. Metronidazol düşük molekül ağırlığı (171.16), düşük pKa değeri (2.62) ve farklı ortamlarda az çözünürlüğü olan bir ilaçtır ve bu çalışmada model ilaç olarak seçilmiştir. Difüzyon deneyleri Franz difüzyon hücreleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve difüzyon katsayıları hesaplanmıştır. Metronidazolün sulu ve yağlı fazdan difüzyonunda hidrofobik sentetik membran GVHP’nin insan derisi ile aynı eğilim çizgisini gösterdiği belirlenmiştir. Bundan dolayı, GVHP’nin ilaç permeasyonunda insan derisini simüle edebileceği sonucuna varılmıştır.

Istanbul Medipol University