Acceptance rate 46%
Time to first decision 20 days*
Time to decision with review 50 days*

*Approximate number of days

**The days mentioned above are averages and do not indicate exact durations. The process may vary for each article.


ACTA Pharmaceutica Sciencia 2007 , Vol 49 , Num 2
HORDENINE AMOUNT IN PHYLLOPHORA NERVOSA (D.C.GREV) (MARINE ALGA) COLLECTED FROM ŞILE (THE BLACK SEA) AND DARDANELLE
ALİNE PERCOT, AHMET YALÇIN, HÜSEYİN ERDUĞAN, KASIM CEMAL GÜVEN
Laboratoire de Dynamique Interactions et Réactivité, CNRS- UMR 7075, Université Paris 6, 2 rue Henri Dunant, 94320 Thiais, France

Summary

Daha önceki çalışmamızda Şile’den toplanan Phyllophora nervosa’dan hordenin izole edilmişti. Bu çalışmada Karadeniz Şile’de ve buna ek olarak Çanakkale’de Soğandere bölgesinden toplanan Phyllophora nervosa (D.C.Grev) [Yeni adı Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon] içerdiği hordenin miktarı tayin edildi. Bu şekilde aynı algin Şile ve Çanakkale Boğazı örneğindeki miktarları karşılaştırıldı. Bu tayin için hordenin sülfat (Merck)’dan hordenin baz elde edildi ve miktar tayini GC/MS’de yapıldı. Buna ait standart eğrisi çizildi ve areadan bu denklemin eğrisi hesaplandı. Bu denklemden Şile örneğinde 39.66 μg/g ve Çanakkele örneğinde 1.15 μg/g hordenin bulunduğu saptandı. Hordenin’in ispatlanması GC/MS analizine ait spektrumdan ve alge ait kromatogramda tespit edilen hordenin pikine referans hordenin yüklemesi yapılarak tespit edildi. Aynı algin farklı bölgelerinden toplanan örneklerindeki hordenin miktarındaki farklılık toplandığı mevsim ve bölgedeki tuzluluk ile ilgilidir.

Istanbul Medipol University