ACTA Pharmaceutica Sciencia 2007 , Vol 49 , Num 2
THE INFLUENCE OF SALINITY OF SEAWATER ON THE DETERMINATION OF LAS BY MBAS METHODS
KASIM C GÜVEN, SELİN CUMALI
Istanbul University, Institute of Marine Sciences and Management, Vefa, Istanbul, Turkey

Summary

Bu çalışmada MBAS metodunda bir modifikasyon önerilmiş ve MBAS metodundaki tuzluluk problemi tartışılmıştır. LAS’ın deniz suyunda MBAS metodu ile tayininde değişik zorluklar vardır. Birçok faktör bu metodu etkilemektedir. Tuzluluk gibi bunlardan bazıları önemli role sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’yi çevreleyen Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz’in tuzluluklarına (‰ 16, 24 ‰ ve 36 ‰) sahip suni deniz suyunda LAS tayini yapılmıştır. Bu çalışmada modifiye edilmiş Standart Metot ile aynı tuzluluk miktarlarında hazırlanan blanklerin kullanımı esas alınmıştır. Standart eğrisinin blank saf kloroform yerine aynı tuzluluğa sahip deniz suyu ile işlem görmüş kloroform blank olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular deniz suyunun tuzluluğunun LAS miktarı tayini üzerine etkisi olduğunu göstermiştir. Standart metot ile belirlenen LAS miktarının teklif edilen modifiye edilmiş metottan % 5-8.5 daha düşük olduğu bulunmuştur.

Istanbul Medipol University