Acceptance rate 46%
Time to first decision 20 days*
Time to decision with review 50 days*

*Approximate number of days

**The days mentioned above are averages and do not indicate exact durations. The process may vary for each article.


ACTA Pharmaceutica Sciencia 2009 , Vol 51 , Num 1
PHYLLOPHORA CRISPA (HUDSON) P.S DIXON‘DAN N-ASETILTIRAMIN VE GELIDIUM CRINALE (HARE EX TURNER) CRAILLON‘DAN N-ASETILFENILETILAMIN
ALİNE PERCOT, KASIM CEMAL GÜVEN, VEYSEL AYSEL, HÜSEYİN ERDUĞAN, TUNCAY GEZGİN
Université Paris 6, Laboratoire de Dynamique Interactions et Réactivité, Thiais, France Bu çalışmada deniz alglerinden Phyllophora crispa‘dan N-asetiltiramin ve Gelidium cirinale‘den N-asetilfeniletilaminin tanımlanması gas-mass spectrofotometresiyle tanımlanmıştır. Tiramin kara bitkilerinde, mantarda, hayvansal ve bitkisel gıdalarda mevcuttur. Tiramin farmakolojik açıdan önemli bir maddedir. Hipertansif etkidedir. Migren ağrısına sebeb olur. Feniletilamin bitkilerde ve alglerde bulunur, N-asetilfeniletilamin ise dopinerjik nigrostrial sisteme etkilidir. Kimyasal açıdan tiramin ve 2-feniletilaminin bir alkaloid olup ve kara bitkilerinde bulunan hordeninin öncüsü olduğu kabul edilir. Hordenin‘in deniz alglerinde bulunduğu ilk defa tarafımızdan bildirilmişti. Tiramin ve feniletilaminin kara bitkilerinde hordeninle bir bağıntısı olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada alglerde tespit edilen N-asetiltiramin ve N-asetilfeniletilamin‘in hordenin ile bir bağıntısı olduğu düşünülmüştür. Keywords :

Istanbul Medipol University