ACTA Pharmaceutica Sciencia 1999 , Vol 41 , Num 3
3,4-DİSÜBSTİTÜE 4-TİYAZOLİN-2-ON-2(a, a-DİFENİL-a-HİDROKSİASETİLHİDRA AZON TÜREVİ YENİ MADDELERİN SENTEZİ VE BİYOLOJiK AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ESER İLHAN NEDİME ERGENÇ MUAMMER KİRAZ GÜLTEN ÖTÜK

Keywords :

Istanbul Medipol University