ACTA Pharmaceutica Sciencia 2001 , Vol 43 , Num 2
FARKLI KORUYUCU SİSTEMLERİN MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ VE KORUYUCU İÇEREN EMİLSİYONLARIN STABİLİTESİ
ÖZGEN ÖZER SİDAR DUMAN FÜSUN UCAR

Istanbul Medipol University