ACTA Pharmaceutica Sciencia 2002 , Vol 44 , Num 3
Türkiye'nin Colchicum ve Merendera Türleri Üzerinde Araştırmalar
Nurhayat Sütlüpınar

Keywords :

Istanbul Medipol University