ACTA Pharmaceutica Sciencia 2002 , Vol 44 , Num 1
İmidazo [1,2-a] piridin Artığı Taşıyan bazı yeni Tiyosemikarbazid, 4-Tiyazolidinon, 1,3,4- Oksadiazol ve 1,2,4- Triazol-3-tiyon Türevlerinin Sentezleri ve Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi
Nesrin Cesur Seher Birteksöz Gülten Ötük

Keywords :

Istanbul Medipol University