ACTA Pharmaceutica Sciencia 2010 , Vol 52 , Num 1
SİPROFLOKSAZİN HCL YÜKLÜ KİTOZAN MİKROKÜRELERİNİN NAZAL VERİLİŞİ: İN VİTRO VE İN VİVO DEĞERLENDİRME
DUYGU GÜRCAN, ALPER OKYAR, BERNA ÖZBEK, GÜL BAKTIR, ALEV GERÇEKER, YILDIZ ÖZSOY
Department of Pharmaceutical Microbiology, Faculty of Pharmacy, Istanbul University, Istanbul, Turkey Keywords :

Istanbul Medipol University