ACTA Pharmaceutica Sciencia 2011 , Vol 53 , Num 2
FARKLI TUZLARIN PEKTİNİN İYONOTROPİK JELLEŞMESİNE ETKİLERİ VE PEKTİNAT JELLERİ İLE HAZIRLANMIŞ ORAL İLAÇ SALIM SİSTEMLERİNİN FORMÜLASYONU
OYA SİPAHİGİL, HAVVA NUR ÇEVİK, BETÜL DORTUNÇ
Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Marmara University, Haydarpaşa, Istanbul, Turkey Keywords :

Istanbul Medipol University