ACTA Pharmaceutica Sciencia 2009 , Vol 51 , Num 3
PREPARATION AND IN VITRO EVALUATION OF INDOMETHACIN LOADED SOLID LIPID MICROPARTICLES

Summary

Bu çalışmada Tween® 80, Labrasol® ve Sucroester® WE15 in Compritol® 888 ATO ile kombinasyonları kullanılarak, indometazinin katı lipit mikropartikülleri hazırlanmıştır. Partikül büyüklüğü dağılımı analizi indomethacin yüklü partiküllerin boyutunun mikron seviyesinde olduğunu göstermiştir. ATR-FTIR ve SEM sonuçları indomethacin lipit dispersiyonları ve mikropartiküllerinin amorf şekilde olduklarına işaret etmiştir. In vitro dissolüsyon çalışmaları Sucroester® WE15"in yüzey etkin madde olarak kullanıldığı formüllerden etkin madde salımının uzadığını ve kullanılan yüzey etkin maddeye bağlı olarak indomethacin dissolüsyon oranın değiştiğini göstermiştir.

Istanbul Medipol University