ACTA Pharmaceutica Sciencia 2008 , Vol 50 , Num 3
TİYAPROFENİK ASİDİN DOMUZ DERİSİNDEN GEÇİŞİNE PENETRASYON ARTIRICILARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ALPER OKYAR, AYCA YILDIZ, BUKET AKSU, CAN ÇINAR, YILDIZ OZSOY, GÜL BAKTIR
Istanbul University, Faculty of Pharmacy Department of Pharmacology,Beyazit- Istanbul-Turkey Keywords :

Istanbul Medipol University