ACTA Pharmaceutica Sciencia 2001 , Vol 43 , Num 1
POTANSİYOMETRİK VE KONDUKTOMETRİK YÖNTEMLE TABLETLERDE ENOKSAZİN TAYİNİ
ZEKİ ATKOŞAR GÖKSEL ALTIOKKA MUZAFFER TUNÇEL

Keywords :

Istanbul Medipol University