ACTA Pharmaceutica Sciencia 2001 , Vol 43 , Num 1
TÜRKİYE'DE YETİŞEN Tarus baccata L. BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞENLERİ
NURGÜN ERDEMOĞLU BİLGE ŞENER

Keywords :

Istanbul Medipol University