ACTA Pharmaceutica Sciencia 2002 , Vol 44 , Num 3
Türkiye'deki bazı Achillea L. Taksonlarının Uçucu Yağlarının Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitesi
Canan Karamenderes N. Ülkü Karabay Ulvi Zeybek

Istanbul Medipol University