ACTA Pharmaceutica Sciencia 2005 , Vol 47 , Num 2
AGAROZ VE GRACİLARİA VERRUCOSA AGARININ FRAKSİYONLANDIRILMASI VE IR SPEKTRUMLARININ DEĞİŞİK AGAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI
GÜLŞAH BALKAN, BURAK COBAN, KASIM C GÜVEN
Zonguldak Karaelmas University, Chemistry Department, Zonguldak, Turkey Keywords :

Istanbul Medipol University